#

The Tabernacle

The Tabernacle is een huis van gebed wat te vinden is midden in het Wallen gebied van Amsterdam.

De visie is om gericht te zijn op God en om wereldwijde zending te ondersteunen door voorbede, aanbidding en andere creatieve uitdrukkingen samen met mensen uit allerlei landen.

Het doel van The Tabernacle is om een plaats te creëren waar God dag en nacht wordt verheerlijkt een aanbeden.

We geloven dat God's aanwezigheid een verandering in de geestelijke atmosfeer brengt van het Wallen gebied wat vrouwen uit de prostitutie zal brengen en die pooiers vrij zal maken.

We ondersteunen evangelisatie in de stad door gebed en staan op de bres voor zending wereldwijd. Het is het verlangen om mensen van verschillende kerken mee te zien bidden en om opwekking te zien komen in Amsterdam en daar buiten.

The Tabernacle komt bij elkaar voor tijden van voorbede, aanbidding, zingen uit de Bijbel, het mediteren op het Woord van God en tijd door te brengen in Zijn aanwezigheid. We geloven in de kracht van gebed en aanbidding, vertrouwend op God voor een grote oogst en we hebben geloof dat Hij gerechtigheid zal brengen in deze wereld.

The Tabernacle faciliteert ook een ‘Going Deeper’ week een aantal keer per jaar. Dit zijn 5 dagen van diepgang door dagelijks tijd door te brengen in het gebedshuis en lessen om het lichaam van Christus te versterken en toe te rusten.

Je bent van harte welkom om met ons mee te doen tijdens de momenten dat het gebedshuis open is. We willen heel graag dat we meer tijden kunnen vullen met aanbidding en gebed en zoeken naar meer voorbidders, aanbidders en muziekanten om met ons mee te doen!

Meer informatie over de openingstijden van The Tabernacle

Neem contact met ons op om hierbij betrokken te raken!