#

Diane's verhaal; Een miraculeuze hereniging in India

Diane, 27, geboren en opgegroeid in Pennsylvania, VS, werkte voor een ontwikkelingsorganisatie in Pittsburg, voordat ze naar Amsterdam kwam voor de FCM (Foundations in Counseling Ministries). Toen ze over de FCM hoorde wist ze dat dit God's plan voor haar was. Een hart voor India hebbende, was Diane heel enthousiast om met haar zendingsreis naar een plaats te gaan waarvan ze ervaart dat God haar naar toe roept. Haar tijd daar bewees beter te zijn dan alles wat ze haar maar kon voorstellen. God toonde haar de kracht van gebed op een nieuwe manier tijdens haar tijd in een kindertehuis in New Delhi. Hier is haar verhaal.

Weinig realiseerde ik me toen ik God volgde naar New Delhi met mijn FCM afgelopen winter dat Hij een wonder voor me voorbereid had. Het had te maken met een meisje dat ik al ontmoet had in 2013, haar naam is Joy en ik ontmoette haar voor het eerst toen ik naar een kindertehuis kwam in dezelfde stad met een gebedsgroep van mijn geboortestad. Joy is het aardige meisje waar mijn zus dagelijks voor bid. Ik zal altijd de eerste keer herinneren toen ik haar ontmoette in 2013; ze was werkelijk aan het schijnen en floreren in dit kinderhuis. Kort na mijn bezoek in 2013 hoorde we dat Joy het huis verlaten had. Ik had nooit verwacht haar weer te zien.

Deze gedachte leek onmogelijk, omdat New Delhi een enorme stad van 21 miljoen mensen is, dus gaf ik de gedachte geen andere kans.

Diane

Afgelopen winter, drie jaar later dus, terwijl ik met de FCM weer in New Delhi was brachten we tijd door in een ander kindertehuis. Toen we net arriveerden bij het huis was één van de eerste mensen die naar ons toe kwam een jong meisje dat een moeilijk leven scheen te hebben. Ik kon een gevoel van angst en wanhoop uit haart hart voelen bij haar. Ik wist dat haar hart God's liefde nodig had en ik wist dat God haar naar mij gebracht had om Zijn liefde met haar te delen. Voor een moment overwoog ik het idee dat zij de Joy kon zijn, omdat dat ook haar naam was, die ik in 2013 ontmoet had in het andere huis. Deze gedachte leek onmogelijk, omdat New Delhi een enorme stad van 21 miljoen mensen is, dus gaf ik de gedachte geen andere kans.

#

Nadat ik Joy die eerste dat ontmoette voelde ik dat God me Zijn hart voor haar gaf. Ik maakte het een prioriteit om voor haar te bidden en God's liefde te delen met haar. De volgende dag bracht ik wat tijd door met Joy pratend over de laatste keer dat ik in India was. Toen ik vertelde over wat ik toen allemaal gedaan had in India in 2013 vroeg ze me of ik een zus had. Mijn ogen vulde zich met tranen terwijl ik met mijn hoofd schudde. Het was toen dat we realiseerde dat God gedaan had wat onmogelijk leek! Hij bracht mij weer in contact met het aardige meisje waar mijn zus voor bid. We wikkelde onze armen om elkaar en God's liefde was daar met ons.

Terwijl ik daar zat met Joy zag ik God's wonder zich ontvouwen voor mijn ogen. Ik had nooit gedacht weer in contact te zullen zijn met Joy, maar in een van de grootste steden ter wereld stond God me toe haar weer te ontmoeten. Joy had nooit verwacht om God's liefde weer te vinden in haar leven, maar dat is precies wat ze vond. Horende hoe mijn zus nooit voor haar gestopt had om voor haar te bidden maakte dat Joy zich geliefd voelde op een speciale manier. Joy kon niet aanvechten dat God ons toestond dat we met een doel elkaar weer ontmoeten.

Joy had nooit verwacht om God's liefde weer te vinden in haar leven, maar dat is precies wat ze vond.

Diane

God ontving Joy met open armen op het moment dat ze naar Hem ging rennen en besloot haar leven aan Jezus te geven. Joy ging van geloven dat ze iemand was die God niet vergeten had naar weten in haar hart dat God haar gekozen had en dat Hij haar nooit zal vergeten of zal stoppen van haar te houden. Tijdens de daaropvolgende weken in het huis zagen we een verandering in Joy die alleen uitgelegd kan worden door God's liefde. Hoe meer ze leerde van en hoe meer ze wist van God's liefde in haar leven, hoe meer ze veranderde naar de Joy die Hij bedoeld had dat ze zou zijn. De angst en wanhoop die haar achterna zaten waren nu verhandeld voor goede dingen van boven; vrede, liefde, vreugde.

#

Tijdens deze tijd met Joy in India was het duidelijk dat er oneindig veel zaadjes in haar leven geplant waren. Ik had het voorrecht om deze zaadjes te zien wortel schieten in haar hart en dit vruchten te zien afwerpen, goede vruchten in haar leven en in de levens van anderen om haar heen. Het hele huis werd beïnvloed door de verandering die God bracht in Joy's leven. Ons hele team was bemoedigd om te zien wat God had gedaan voor Zijn kostbare Joy.

Ik werd herinnerd aan de kracht van God's transformerende liefde

Diane Meyers

Joy begon te bidden voor het huis waar ze in leefde, vooral ook voor de medewerkers van het huis. Ik kan me nog steeds herinneren dat ze me zulk een zelfvertrouwen vertelde dat God de medewerkers van het huis ook bij Hem zou brengen en dat zij ook Jezus in hun leven zullen accepteren. Zowaar een paar dagen later kwamen twee van de medewerkers van het huis tot Jezus en accepteerde Hem als Heer en Redder. Door dit alles heen werd ik herinnerd aan de kracht van God's transformerende liefde. We gingen dit huis binnen biddend voor de redding van Joy en de medewerkers en we vertrokken met een onverwacht cadeau; Joy en de medewerkers die voor ons baden.

Dit wonder heeft geloof gebouwd in bij een ontelbaar aantal mensen, inclusief ikzelf. Ik kon zo duidelijk God's liefde achter dit wonder zien. Wetende dat God dit allemaal op touw gezet heeft voor zijn verloren kinderen om Hem te vinden lieten een indruk bij mij achter die ik nooit meer zal vergeten.