#

Verblijfsvergunningen, werkvergunning en visa

Als je aan het overwegen bent om met YWAM Amsterdam te werken voor langer dan 3 maanden, heb je waarschijnlijk een visa of een verblijfsvergunning nodig hebben om in Nederland te blijven. Graag verzoeken we je de onderstaande informatie zorgvuldig te lezen om te ontdekken of deze informatie relevant is voor jou en als dit het geval is kun hieronder vinden welke stappen je moet volgen.

Wat heb je nodig?

je bent inwoner van een eu/eea lidstaat of zwitserland:

Als je land van burgerschap Zwitserland, een land in de Europese Unie of een land in de Europees Economische Zone is dan hoef je je niet aan te melden voor een visa, verblijfsvergunning of werkvergunning om in Nederland te verblijven.

Een officiële lijst van landen waarbij burgers geen visa of verblijfsvergunning nodig hebben vind je hier.

je hebt nationaliteit in de volgende landen:

Australië, Canada, Japan, Monaco, New Zeeland, Zuid Korea, de Verenigde Staten van Amerika of Vaticaanstad.

Je bent verplicht een verblijfs- of werkvergunning te verkrijgen, maar je hebt geen visum nodig.

je nationaliteit zit niet tussen de eerder genoemde landen:

Dan heb je een verblijfsvergunning, een werkvergunning en een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) nodig.

Nadat je het examen gedaan hebt zal YWAM Amsterdam een aanmeldingsformulier bijvoegen voor de MVV en de verblijfsvergunning tegelijk.

Uitleg vergunningen

verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning is verplicht voor je verblijf in Nederland. YWAM Amsterdam zal de aanmelding voor een verblijfsvergunning doen voordat je Nederland binnenkomt. Graag verzoeken we je de aanmelding te starten zo vroeg mogelijk omdat processen zoals die van het aanvragen van een verblijfsvergunning lang kunnen duren.

werkvergunning

Een werkvergunning (TWV) is verplicht om met een organisatie te kunnen werken in Nederland. Om voor een werkvergunning in aanmerking te komen heb je maandelijkse ondersteuning van €1150 nodig. Als je dat bedrag niet hebt kunnen we niet beginnen met het aanmelden voor een werkvergunning.

MVV

De MVV is een speciaal visum dat je moet hebben om Nederland binnen te komen.

Om in aanmerking te komen voor een MVV zal je verplicht worden eerst een examen af te leggen. De Civic Integration Examination Abroad zal je basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving testen, aangevuld met een lees- en begripsvaardigheid test. De kennis wordt geëvalueerd door examen te doen bij de Nederlandse Ambassade of Consulaat in het land van oorsprong of het land waar je voorlopig verblijft. Een land van voorlopig verblijf is een land waar je wettelijk toegestaan bent om te verblijven voor meer dan 3 maanden. De kosten van het examen zijn €350 en het oefenmateriaal zal ongeveer €110 kosten.

Informatie over de Civic Integration Examination Abroad kun je hier vinden.

HOe veel kost dit?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen voor je verblijfsvergunning. De kosten voor het verblijfsvergunning is €681 en moet betaald worden op het moment dat je het aanmeldingsformulier ingeleverd word. Je betaald de Nederlandse immigratiedienst voor de verwerking van je aanmelding, niet de vergunning zelf. De kosten zullen niet teruggestort worden wanneer je aanmelding geweigerd is.

Het verblijfsvergunning kan elke drie jaar verlengd worden, dit kost €380 per keer.

voel je niet overweldigd!

Voel je niet overweldigd! De personeelsafdeling van YWAM Amsterdam’s is er om je te helpen! Aarzel niet om je vragen te sturen naar humanresources@ywam.nl.

We geloven dat elke nieuwe medewerker een cadeau van God is en willen je aanmoedigen om je vertrouwen in Zijn voorzienigheid te zetten.