#

Crossroads Discipleship Training School

De cursus

De Crossroads Discipelschap Training School (DTS) is de vijf maanden durende missiecursus van de YWAM University of the Nations (UofN). Het is ontworpen om studenten een dieper inzicht te geven in het verhaal van God, hun rol en plaats daarin door samen te leven en te leren in gemeenschap en gevormd te worden om verschilmakers in de wereld te worden.

God kennen

De eerste 12 weken van de school gaan om interne ontwikkeling. We richten ons op het trainen en toerusten van de studenten door het leveren van degelijk theologische onderwijs dat wekelijks gegeven wordt door verschillende sprekers. We behandelen verschillende onderwerpen zoals het begrijpen van God als een communicator, de drie-eenheid van God (Vader, Zoon en Heilige Geest), zending (leren intercultureel te leven en communiceren) en nog veel meer. De studenten zullen ook actief zijn in verwerkingsgroepen, één-op één begeleiding met stafleden, corvee en diverse taken, liefdemalen, voorbede, opdrachten en projecten, aanbidding en het oefenen hoe ze verschilmakers kunnen zijn door deel te nemen aan onze zendingsinitiatieven in de binnenstad.

God bekend maken

De laatste 8 weken betreft outreach-ontwikkeling. De studenten brengen in de praktijk wat ze hebben geleerd en gecreëerd door uit te stappen om God bekend te maken in de Stad. De belangrijkste outreaches van onze school zijn gericht op Europese steden.

Target outreach locatie, de eerste twee jaar: Amsterdam

#

Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om eropuit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader jullie alles zal geven wat jullie Hem vragen in mijn naam

Johannes 15:16

Wil je getraind en toegerust zijn om een stadszendeling te worden? Dan is deze DTS iets voor jou.

Waarom Jezus?

Het aangename feit; De grootste zoektocht voor de menselijke ziel is om te ontdekken hoe volledig mens te zijn, om betekenis en een doel in het leven te vinden.

Het slechte nieuws; hoe hard we ook proberen, we kunnen dit streven nooit volledig bereiken in en vanuit onszelf.

Het goede nieuws; van alle boeken van wijsheid die er zijn; de bijbel biedt ons een verhaallijn die een routekaart biedt die de diepste kernvragen van de menselijke ziel beantwoordt ...

  • Wie ben ik? De identiteitsvraag
  • Waar kom ik vandaan? De vraag van erfenis
  • Waarom ben ik hier? De vraag om bedoeling
  • Wat kan ik doen? De vraag over potentie of capaciteit
  • Waar ga ik naartoe? De vraag naar hoop

In deze cursus gaan we op reis en verkennen we JEZUS, de kern van onze christelijke spiritualiteit, en verdiepen we ons in:

  • Het verhaal waarin we leven
  • De drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest – onze inclusie en participatie)
  • De kerk (de waarde van christelijke gemeenschappen – samen groeien)
  • Het zelf (de waarde van kennen en gekend zijn - groeien in karakter en ontdekken van je persoonlijk leiderschap)
  • De uitkomst (het licht in de wereld zijn – de realiteit van JEZUS brengen aan mensen buiten de kerk)

Projecten

Gaandeweg de opleiding verbeelden we op nieuwe manieren wat evangelisatie kan zijn door een dieper begrip van het Bijbelse meta-verhaal. We zullen nieuwe paradigma's van zendingsinitiatieven opzoeken en onderzoeken, en we proberen daarbij de geseculariseerde en postmoderne cultuur van Europa te bereiken.

Het is niet genoeg om onze steden op afstand te begrijpen. Het volstaat niet om alleen een strategie te hebben om zendingsgericht te zijn. Het is nodig dat we de cultuur doorwaden en dichtbij degenen komen die we willen bereiken voor Christus. We moeten bereid zijn om het leven te leven met buitenkerkelijke postmodernisten door hun wereld te begrijpen. Dit legt de basis voor echte communicatie en interactie.

Strategieën

De genezing en herstel van het hart, lichaam en geest.

Europa heeft dynamische en bruisende steden met veel potentieel en kansen. De culturen zijn divers, veelzijdig en liberaal.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn om Europa (volken, plaatsen, passies) te ontsluieren. De Europeanen tegemoet te gaan zoals Paulus dat deed met de Grieken, redenerend door vraag te stellen. ... De intellectuele benadering van interactie met mensen terwijl we proberen GOD bekend te maken.

We willen mensen benaderen in hun levensverhalen, om volledig betrokken en aanwezig te zijn. Net zoals God bij Adam en Eva aanwezig was in de Hof van Eden nadat zij hem ongehoorzaam waren geweest, willen we de mensen van de stad benaderen door het hart van de Vader te tonen die onvoorwaardelijk van hen houdt.

Leidende Bijbelteksten

1 Korintiërs 9: 19-23

Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden.

Deze DTS-ervaring zal zeker een transformationele reis zijn op elke denkbare manier.

Neem contact met ons op om hierbij betrokken te raken!