#

Arts DTS

De Arts DTS is een 6 maanden durend discipelschap programma voor iedereen met het verlangen om zijn relatie met God te verdiepen en hun creativiteit te laten bloeien. De eerste 12 weken zijn een tijd van goede lessen, gesprekken in kleine groepen, één op één discipelschap, aanbidding, gebed, kunst, met elkaar samen leven en heel veel lol, in het hart van Amsterdam.

Hier op volgend hebben we een interculturele en internationale outreach van 9 weken waar we mensen zullen vertellen over Gods oneindige liefde voor ons! Outreach is vol met evangelisatie, en als een Arts DTS zullen we daarmee leuke en creatieve manieren bedenken.

God kennen en Hem bekend maken

Dit is het voornaamste doel van de Arts DTS en YWAM wereldwijd. Hun nadruk ligt niet zozeer op hoeveel kennis er te behalen valt, maar op welke prinicipes er worden toegepast; niet op informatie, maar transformatie; niet om hoofden die vol zitten met feiten, maar harten gevuld met geloof.

Wereldwijde bewustwording is een nadruk die in het bijzonder aandacht krijgt, om zodoende de studenten klaar te maken om gehoor te geven aan Jezus' roeping om; 

de hele wereld in te gaan en alle volken tot mijn discipelen te maken.

Mattheus 28:19

#

Neem contact met ons op om hierbij betrokken te raken!