#

Discipelen maken in Noord

Een groep van YWAM Amsterdam gaat een paar keer per week naar Amsterdam Noord om daar een netwerk van discipelen van Jezus te zien groeien en om over het Koninkrijk van God te vertellen.

Het team ontmoet de inwoners van Noord graag waar ze zijn en willen hun dienen door te vragen om gebedspunten voor de wijk en, als ze dat willen, voor hun persoonlijk. Dit heeft tot interessante gesprekken geleid die dan in nieuwe vriendschappen veranderden.

Meestal noemen mensen criminaliteit, de wens voor meer sociale cohesie in de wijk of soms gewoon het gebrek van parkeerplaatsen.

“Mensen hebben soms ook gedeeld hoe ‘vast’ ze zich voelen of hoe ze alleen maar duisternis om zich heen voelen, maar nadat we met ze bidden, bedanken ze ons en zeggen ze dat hun dag niet meer stuk kan. Na een goed gesprek nodigen we ze uit om met een kopje koffie verder te praten.”

The groep wilt graag het leven delen met hen die zich niet zo snel in een kerk begeven en samen met hun Jezus volgen door samen te eten, koffie te drinken en bijbel te lezen.

Het doel is om een ‘Disciple Making Movement’ te zien groeien door mensen uit te nodigen om anderen te betrekken in hun reis om Jezus te leren kennen en te leren over Gods koninkrijk. “We nodigen ze uit om na te denken wie ze kunnen betrekken bij hun reis om Jezus te leren kennen.”

The groep bestaat nu uit 6 mensen die een paar keer per week er op uit gaan en hopen om langzaam maar zeker een vermenigvuldiging van discipelen van Jezus in Amsterdam te zien.

Neem contact met ons op om hierbij betrokken te raken!