#

The Cleft

The Cleft is een team wat als doel heeft om de stad Amsterdam te bereiken met de geweldige boodschap van Jezus Christus. Het team werkt samen met God en in afhankelijkheid van Hem in het ontdekken van nieuwe en creatieve manieren om een licht te zijn voor de stad.

Het is ons hart om mensen te bereiken die Jezus Christus niet kennen, onafhankelijk van hun achtergrond, sociale status of levensstijl.

Momenteel heeft het team verschillende manieren om de stad te bereiken, hieronder vallen : 

#

HIDDEN TREASURES

Op maandag en vrijdag avond, werkt het team met de mannen en vrouwen die leven op de straat. We noemen dit de Hidden Treasures geïnspireerd door Jesaja 45:3 waar staat, 

En ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat Ik de Heere ben, die u bij uw naam roept de God van Israël.

Ze delen koffie, thee, cake en bananen uit om een zegen te zijn en deuren te openen om met hen te praten over Jezus. Het team heeft verschillende mogelijkheden om met mensen te bidden met als resultaat dat God mensen heeft geraakt met Zijn genezingskracht. 

Het is het verlangen om hen te zien zoals God hen ziet en datgene naar boven te zien komen wat God voor hen heeft. 

LADIES MINISTRY

The Ladies Ministry is er aan toegewijd om het evangelie te gebruiken om de vrouwen die in de prostitutie werken op De Wallen te bereiken. Ze bieden thee, koffie en koekjes aan en zijn instaat om een persoonlijke, blijvende relatie te bouwen. 

"Terwijl we met elkaar op trekken, ontdekken we hoe diep God's liefde en plannen zijn voor hun levens en moedigen we hen aan om hun leven over te geven aan Christus."

Door de jaren heen hebben ze geïnvesteerd in hun relatie met de vrouwen die op De Wallen werken en hebben regelmatig een maaltijd samen of een Bijbelstudie en nodigen hen thuis om bij hen thuis te komen. 

DEALERS MINISTRY

In de avonden, gaan ze met de Dealers Ministry de straat op om het evangelie te delen met drugshandelaren op De Wallen. Ze beginnen gesprekken rondom Jezus Christus en delen met hen de krachtige waarheid dat hun ware identiteit verborgen ligt in God. Ze moedigen hen ook aan om Jezus uit te nodigen als de Heer van hun leven.

The Cleft is constant op zoek naar God's leiding om Zijn hart te krijgen voor de mensen van Amsterdam, zodat ze veel ruimte hebben om lief te hebben en te delen. Ze nemen regelmatig teams mee de stad in en delen het evangelie van Jezus met de mensen op straat.

Neem contact met ons op om hierbij betrokken te raken!