#

Over DTS

God kennen en Hem bekend maken is YWAM's voornaamste visie en doel van de Discipelschap Training School. Met een sterke nadruk op zending, moedigt dit 6 maanden durende programma persoonlijke karakter vorming aan, creëert het een omgeving voor persoonlijke groei, een diepe relatie met God en helpt het om in beeld te krijgen wat iemands unieke gaven en roeping is.  

Vanwege YWAM's internationale karakter gebeurt dit allemaal in een multiculturele en diverse context. 

LES FASE

De les fase is gericht op ontwikkeling en training met de nadruk op het 'kennen van God'. Het bestaat uit lessen gegeven door sprekers die hun persoonlijke ervaringen delen over onderwerpen als het verstaand van God's stem, het Vader hart van God en de Heilige Geest. Deze lessen bieden ruimte voor de studenten om heel bewust dieper te groeien in hun relatie met God en hun persoonlijke karakter vorming.  

Zendings FAse

Het tweede gedeelte van de DTS draait om 'Hem bekend maken'. YWAM teams zijn naar ieder land in de wereld afgereisd om mensen met het goede nieuws van het evangelie te bereiken. De studenten worden aangemoedigd om uit te leven wat ze hebben geleerd in de les fase en om uit te stappen in verschillende gebieden van zending. Tijdens de DTS, worden studenten niet alleen getraind om een getuige te zijn op het zendingsveld, maar ook hoe het er uit ziet in het dagelijks leven om een levensstijl van gebed en aanbidding te hebben in hun relatie met Jezus. 

De DTS is het toegangsprogramma tot YWAM en is een vereiste voor alle medewerkers posities. Ook is het een randvoorwaarde voor verdere training binnen YWAM. De DTS wordt aangeboden op allerlei locaties wereldwijd.